Hopp til innholdet

Få det riktig første gangen!

Hos kunde:

Bærekraftig avfallsbehandling starter hos deg som kunde. Våre selgere bidrar med kompetanse, planlegging og opplæring for å etablere gode kildesorteringsløsninger hos den enkelte bedrift. Suksesskriterier for å få høy sorteringsgrad er: 

 • Rett utstyr
 • Tydelig merking
 • Kompetanse
 • Vilje hos bedriftens ansatte

Våre miljørapporter er gode måleverktøy for å se utviklingen og sette seg konkrete mål. 

På Westco Miljø sine sorteringsanlegg:

Westco Miljø har som målsetting å være ledende på miljøvennlig avfallshåndtering og vi er i fremste rekke på gjenvinningsgrad. Du kan lese mer om prosessene på våre mottaksanlegg her: Forus, Dusavik, Tananger, Vigrestad og Egersund. De vanligste fraksjonene vi håndterer på egne anlegg er: 

 • Papp og papir 
 • Plastfolie
 • Landbruksplast
 • Hardplast 
 • Treverk
 • Gips
 • Metaller
 • EE-Avfall
 • Hageavfall
 • Restavfall
 • En rekke mindre avfallsfraksjoner 

Er du nysgjerrig på hvilke krav vi stiller til mottak av ulike avfallstyper? Sjekk ut vår sorteringsguide!

Avfall til materialgjenvinning blir sortert, kvalitetssikret og presset for forsendelse til ulike gjenvinningsmottak som råstoff til ny produkter. Dette er sirkulær økonomi i praksis. Avfallsfraksjonene blir på denne måten værende i kretsløpet. 

Avfall til energigjenvinning blir kvernet og presset som brensel. Disse leveres til energigjenvinningsselskap med høy energiutnyttelse.   

Avfall direkte til eksterne samarbeidspartnere

Vi håndterer også en rekke avfallsfraksjoner som går direkte fra kunde til samarbeidende mottaksanlegg. De største fraksjonene som går direkte til eksterne gjenvinningsanlegg er:

 • Metaller
 • EE-avfall
 • Uorganisk avfall (stein, jord, grus, asfalt)
 • Slakteavfall
 • Farlig avfall

Bedrift? Last ned vår fantastiske app!

Download iOS application
Download Android application