Hopp til innholdet

Bærekraft hos Westco Miljø

Vi jobber hver dag mot et mål om å bli mest mulig bærekraftige i hele vår organisasjon. Det skal utgjøre en forskjell å være en samarbeidspartner med oss, både som kunde og som leverandør.

Å arbeide bærekraftig betyr i praksis å forvalte verdier, ressurser, natur og relasjoner mellom mennesker på en sånn måte at dette arbeidet ikke ødelegger fremvoksende generasjoners rett til liv og mangfold her på denne kloden, både lokalt og globalt, i tiden som kommer.

Vårt kjerneprodukt er avfallstjenester til bedrifter og privatpersoner i Sør-Rogaland. Avfallshåndtering hos kunder blir ofte regnet som et fokusområde hvor det opprettes konkrete bærekraftsmål. Som den største aktøren i Rogaland, tar vi dette ansvaret med største alvor. Vi forvalter og transporterer store mengder avfall hvert år, og dette gir oss en posisjon til å påvirke hvordan avfallsstrømmene belaster samfunn, miljø og mennesker rundt oss. Dette ansvaret griper vi tak i med begge hender og åpne øyne!

Vi har satt oss klare mål om å bli den foretrukne samarbeidspartneren på avfallstjenester i Rogaland. Å bli 100% bærekraftig skjer ikke over natten, og vi klarer det heller ikke alene. Men i et samspill mellom oss, kunder og leverandører, mener vi at vi har de gunstigste forutsetningene for å nå våre mål – slik vi får gitt vårt bidrag til å bringe jordkloden videre i samme tilstand som vi selv overtok den.

Vil du vite mer om vårt målrettede arbeid? På knappene nedenfor kan du lese mer om miljøarbeid, klimatiltak, bærekraft og det grønne skiftet.