Hopp til innholdet

Kort om Westco Miljø

Westco Miljø er et lokalt selskap som er ledende på bærekraftige avfallsløsninger i Rogaland.

Vi driver med innsamling, sortering og bearbeiding av avfall til gjenvinning. Våre kunder er næringslivet i regionen, på land og offshore og du kan bestille container hjem privat. Selskapet er ISO sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001.

Med lokalt kundesenter, 100 serviceinnstilte medarbeidere, 5 sorteringsanlegg, 53 biler og mer enn 10.000 beholdere, containere og presser er det ingen som kan betjene deg som kunde bedre enn oss. Vi er The boss in town!

Alle bedrifter har behov for våre tjenester!

Industri, bygg og anlegg, kjøpesenter, hoteller, uteliv, kiosken på hjørnet og alle andre bedrifter har en ting til felles. Alle produserer avfall fra egen virksomhet.

Westco Miljø tilrettelegger gode kildesorteringsløsninger for alle type virksomheter. Vi tilbyr opplæring av ansatte og legger til rette for gode og kostnadseffektive henteordninger for de kildesorterte avfallsfraksjonene.

Avfallsfraksjonene blir tømt på et av våre sentralt plasserte sorteringsanlegg hvor de gjennom våre prosesser blir tilrettelagt for materialgjenvinning eller energigjenvinning. Våre sorteringsanlegg har nærhet til deg som kunde. Dette bidrar til redusert tungtransport i lokalmiljøet.

Våre miljørapporter gir deg full oversikt og egne avfallsmengder, sorteringsgrad og kostnader. Det er enkelt å være kunde i Westco Miljø.