Hopp til innholdet

Våre sertifiseringer

Vi har valgt å sertifisere vårt arbeid tilknyttet Kvalitet og Ytre Miljø

Hele organisasjonen er sertifisert etter standardene ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (ytre miljø). Det betyr at vi har et aktivt ledelsessystem hvor vi forplikter å etterleve spesifikke krav gitt i disse standardene. Hovedprinsippet er at vi som bedrift skal ha styring av kvalitet på våre produkter og tjenester, drive med kontinuerlig forbedringsarbeid og at vi skal styre vår adferd i og belastning av våre omgivelser (ytre miljø).

Dette styringsarbeidet er forankret hos ledelsen og systematisert ut i organisasjonen, og kommer til syne gjennom prosessbeskrivelser, avvikssystem og miljørapporter. Vi gjennomgår revisjoner årlig fra tredjepart sertifiseringsorgan, som ser oss i kortene på hvordan vi etterlever kravene i standardene. Det gir oss og kunder en trygghet på at ledelsessystemet er oppegående og løpende validert.

Ønsker du mer informasjon eller dokumentasjon på vårt ISO-arbeid? Eller ønsker dere å revidere oss som leverandør på avfallstjenester? Ta kontakt med oss!

Kunder er hjertelig velkomne til et besøk uavhengig om det er en uformell prat i forbindelse med våre avfallsløsninger, eller om møtet defineres som en formell kunderevisjon. For oss er dette et ledd i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid!

 

Leverandørsertifiseringer

Vi har valgt å være evaluerte leverandører hos Achilles og StartBANK. Sertifikater finner du nedenfor her.

Bedrift? Last ned vår fantastiske app!

Download iOS application
Download Android application