Hopp til innholdet

Vil du vite mer om hva du kan kaste? Hvilke avfallsstyper som tillates blandet? Krav til innhold og hvilket oppsamlingsutstyr som vi mener er riktig?

I vår sorteringsguide nedenfor er avfallet gruppert iht Norsk Standard 9431:2011 som benyttes av Statsforvalteren og andre offentlige myndigheter.

Velg først aktuell gruppe og deretter finn avfallstypen du vil ha mer informasjon om.

Bedrift? Last ned vår fantastiske app!

Download iOS application
Download Android application