Hopp til innholdet

Hvor god er din bedrift på kildesortering?

Miljørapporten er et godt styringsverktøy for å se hvilke mengder avfall som produseres på bedriften, og hvordan disse fordeler seg på ulike avfallsfraksjoner.

Westco Miljø tilbyr miljørapporter som gir oversikt over hvilke avfallsfraksjoner som er generert fra din bedrift. Dersom du arbeider med prosjekter,  og prosjektnr/prosjektnavn oppgis ved bestilling av containere kan det lages egne miljørapporter for det unike prosjektet.

Miljørapporten viser:

  • Mengder oppgitt i kilo for de ulike avfallsfraksjoner som er hentet fra din bedrift
  • Månedsoversikt
  • Akkumulert for året
  • Sorteringsgrad
  • Kostnadsoversikt for avfallshåndteringen
  • Behandling – hva skjer med avfallet (ref. NS9431:2011)
  • Samlerapporter for flere ulike selskaper

Du må være kunde for å få tilgang til Miljørapporter, samt ha opprettet en personlig bruker på vår Bedriftsportal eller App for Android eller iOS. Trenger du hjelp? Ring oss.

Bedrift? Last ned vår fantastiske app!

Download iOS application
Download Android application