Hopp til innholdet

Vårt mål er å levere 99% av avfallet vi håndterer til gjenvinning.

Westco Miljø er en kvalitetsleverandør av av brensel til energigjenvinning og råstoff til materialgjenvinning.

ENERGIGJENVINNING – KORT OM PROSESSENE: Restavfall og og blandet avfall blir sortert på vårt sorteringsanlegg på Forus. Treverk, metall, plast og gips er typiske avfallsfraksjoner som sorteres ut. Det øvrige blir kvernet før det går gjennom magnetutskiller for ytterligere uttak av metall. Deretter presses avfallet i baller på 1.300 kilo som emballeres med plastfolie og gjøres klar til forsendelse. Ballene fraktes ut med lastebil til energigjenvinningsanlegg i Sverige. De svenske anleggene har meget høy energiutnyttelse, noe som teller svært positivt i et miljøregnskap. Det benyttes utelukkende returtransport på brensel ut av vårt anlegg, altså lastebiler som allerede har kommet til Stavangerområdet med varer, og skal kjøre tilbake igjen.  Trevirke lastes om i større enheter og blir kvalitetssikret før leveranse til Solør Bioenergi på Vigrestad. Hos Solør Bioenergi blir trevirket kvernet til flis og sluttbehandlet på et lokalt energigjenvinningsanlegg.

MATERIALGJENVINNING – KORT OM PROSESSENE: Papp, papir, myk plast og metall er typiske avfallsfraksjoner som blir råstoff til produksjon av nye produkter (materialgjenvinning). I våre sorteringsanlegg blir fraksjonene sortert og kvalitetssikret før transport til materialgjenvinningsanlegg. Papp, papir og myk plast blir presset i baller og solgt på det internasjonale markedet til ulike gjenvinningsanlegg. Metall blir lastet om og transportert til lokale metallmottak på Nord-Jæren og i Egersund.

 

Bedrift? Last ned vår fantastiske app!

Download iOS application
Download Android application