Hopp til innholdet

Kjøre med lass begge veier!

Hva gjør vi for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren?

Westco Miljø jobber for redusert tungtransport. Våre sentralt plasserte sorteringsanlegg gjør at vi har kort vei fra kunde til mottak. De minste sorteringsanleggene laster om avfallsfraksjonene i større enheter for transport med bil og henger til de store anleggene som prosesserer avfallet til gjenvinning. Dermed unngår vi lange transportavstander med små enheter og lav tonnasje.

Vi etterstreber å ha lass begge veier for å unngå unødvendig transport.

All trafikkstyring foregår lokalt og det planlegges for at innhenting av containere skjer i samme operasjon som utlevering. Våre comprimatorbiler kjører ruter. God trafikkstyring og god ruteplanlegging bidrar til mindre tomkjøring og høy servicegrad.

Vår samlede bilpark er gjenstand for kontinuerlig fornyelse til nyere modeller med lavere drivstofforbruk og reduserte utslipp.

Våre sjåfører har opplæring i økonomikjøring, noe som bidrar til lavere dieselforbruk og mindre utslipp. Alle bilene er registrert i et flåtestyringssystem som logger drivstofforbruk, kraftige oppbremsinger osv, og med bakgrunn i dette gir det sjåføren et verktøy for å kunne kjøre mest mulig drivstofføkonomisk. 

All transport av avfall som er klargjort for gjenvinning hos sluttmottaker skjer med ledig returtransport. Dette er biler som har levert varer til vårt område som trenger last på returen for å unngå tomkjøring.

Bedrift? Last ned vår fantastiske app!

Download iOS application
Download Android application